מד מים ביתי

על מד מים ועל החוק למדידת המים

 

על פי חוק מדידת המים (1995) חובה להתקין לכל נכס מד מים ראשי על מנת למדוד כמות מים נצרכת בנכס, ולכל  צרכן מים בנכס יותקן גם מונה מישני (דירתי). צריכת המים לכל דירה נקבעת ע"פ הקריאה במונה הדירתי בתוספת חלק שווה מהצריכה המשותפת שנרשמה במונה הראשי לנכס.

מד מים ראשי תפקידו מדידת כלל צריכת המים בבניין, ניתן לחשב צריכת המים המשותפת ע"י הפחתה בין סך הצריכה במדי המים המשניים ובין הצריכה הנמדדת במד המים הראשי ומחולקת בין הדיירים, על פי כללי המים. החיוב עבור צריכת מים משותפת נובע, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים משותפים של הבניין, למשל שטיפת חדרי מדרגות או השקיית גינת הבניין.

מד מים משני מודד את צריכת המים הפרטית של הלקוח אליו הוא משויך: דירה, עסק פרטי, מחסן ועוד. כל לקוח אחראי באופן אישי לצנרת הפרטית לאחר מד המים הכללי של הנכס ועד לברז.

עד לשנת 1955 לערך, התיר החוק התקנת מונה אחד משותף לבניין כולו, בלי מדידה לכל דירה ודירה. לכן קיימים עד היום מבנים ישנים בהם מותקן רק מונה אחד משותף לכל הבית. במקרים כאלה מתחלק חשבון המים בין הדיירים על בסיס מפתח קבוע של מספר החדרים בכל דירה ולא על פי הצריכה בפועל. שיטה זאת של התחשבנות אינה מאפשרת חלוקה אמיתית של צריכת המים לכל דירה ודירה וחיוב החשבון בהתאם, ולכן היא גם אינה מעודדת חסכון במים.

תאגידי המים מאפשרים לצרכנים הגרים במבנים ישנים כנ"ל, להיפרד מהשותפים למדידה, ע"י התקנת מד מים נפרד עבור דירתם. דבר זה מחייב את הצרכן לבנות לעצמו צנרת מים פרטית נפרדת לדירתו, ולהתנתק מרשת המים המשותפת.

מבנה מד המים

מספר מד המים: המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח. במערכת הממוחשבת של תאגידי המים מופיעים כל הפרטים הנוגעים למד המים על פי מספר זה. מספר מד המים מופיע גם בחשבון המים.

ספרות לקריאת המים: הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק. הספרות האדומות מציינות ליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים.

פרפר מרכזי: בשעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי של שעון המים להסתובב. במידה שכל ברזי הבית והחצר סגורים, אולם הפרפר מסתובב, יכולה להיות נזילה או תקלה אחרת , יש לטפל מיידית בבעיה.

פרפר קטן וספרות מסביבו: נועדו לבדיקת תקינות וכיול במעבדה לבדיקת מדי מים.

חץ: החץ מעיד על כיוון זרימת המים. מדי מים מורכבים כאשר כיוון החץ מכוון כלפי בית הצרכן ,במידה שכיוון החץ הוא מהבית החוצה, הרי שמד המים אינו מורכב כהלכה.

כיצד מד המים פועל

על כל מד מים – אין זה משנה מה גודלו, מוטבע בצידו החיצוני חץ המצביע על כיוון המים. המים הזורמים בצינור נכנסים אל מד המים, ומסובבים את המאיץ. במרכז המאיץ מותקן מגנט. המגנט של המאיץ מסובב את המחוג המרכזי של מנגנון הספירה – שכלל אינו בא במגע עם המים. המחוג המרכזי מחובר לגלגלי שיניים קטנים המתרגמים את כמות המים לתצוגת הספירה אותה אנחנו יכולים לראות באמצעות הספרות שחורות והאדומות. הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק (1 מ"ק = 1000 ליטר). הספרות האדומות מציינות ליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים. הספרות השחורות במונה המים מראה את הצריכה במ"ק מתחילת התקנתו של המונה. למשל המספר  00376 מצביע על כך שזרמו דרך המונה 376 מ"ק מזמן התקנתו. אם רוצים לדעת את צריכת המים החודשית יש לקרוא שתי קריאות בתחילת החודש ובסופו ולהפחית אחת מהשנייה. למשל בתחילת החודש ניגשנו לשעות וקראנו את המספר 00376 בשעון המים. בסוף החודש ניגשנו שוב לשעון וכעת הופיע המספר 00392. על מנת לחשב כמה מ"ק מים צרכנו במשך החודש: נפחית מהמספר הגדול את המספר הקטן : 392-376 = 16 כלומר במהלך החודש הזה צרכנו 16 מ"ק מים.

קריאת מדי מים

אחת לחודשיים מתבצעת קריאה של כל מדי – המים ברחבי העיר או המועצה. על פי קריאה זו נקבע החיוב לכל צרכן . כדי לאפשר קריאה אמינה ומדוייקת יש לוודא גישה נוחה למד – המים. במידה ולא תתאפשר גישה למד – המים שעון המים , יחייב התאגיד את הצרכן על פי הערכה , על בסיס תקופה מקבילה בשנים הקודמות. לחילופין , זכאי צרכן מסוג זה לבצע קריאת מים באופן אישי ולדווח עליה למחלקת המים. כל צרכן רשאי לבקש בדיקה של מד מים שעון המים במקרה של תקלה . כאשר ארעה תקלה במד המים, כגון נזילה, זכוכית שבורה, שעון תקול וכדומה, יש לדווח מייד למוקד שרות הלקוחות של תאגיד המים בעירכם.

בדיקת מד המים

אם קיים חשש שמד המים אינו מודד כשורה את כמות המים הנצרכת, ניתן להגיש בקשה לתאגיד המים לבדיקת תקינותו. הבדיקה כרוכה בתשלום, במידה וטרם חלפו 7 שנים ממועד התקנת מד המים. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך מעלות הבדיקה וחשבונך ייערך מחדש. פתרון נוסף הוא להתקין שסתום אל-חוזר שפותר בהרבה מאד מהפעמים בעיות של מדידת מים לא נכונה.

התקנת מד מים

במקרים של דירות מחולקות או במקרה שאתם בעלי יחידת דיור אותה אתם משכירים לדייר – מומלץ להתקין באופן פרטי שעון מים נוסף בכניסה ליחידת הדיור. מד מים זה לא יהיה כפוף לתאגיד מים אלא יהיה לתועלתכם האישית. החיוב החודשי שלכם ייחשב בדיוק כמו שנעשה עד עכשיו, ההבדל היחידי הוא שכעת יהיה לכם הרבה יותר קל לחשב את חשבון המים עבור הדייר. אחת לחודש תבצעו קריאה עצמאית של השעון וכך תוכלו לדעת כמה קוב הדייר שלכם צרך ולחייב אותו בהתאם.

חודש לאחר ההתקנה בצעו קריאה לשעון המים ורשמו לעצמכם בפנקס קבוע או ביומן את המספר שמופיע בספרות השחורות – זוהי כמות המים במ"ק אותה צרך הדייר מאז ההתקנה. בחודש שלאחריו, בצעו קריאה נוספת לשעון המים ורשמו שוב את המספר שמופיע בספרות השחורות (מספר זה תמיד ייצג את צריכת המים מאז ההתקנה). על מנת לחשב כמה מ"ק מים צרך הדייר בחודש הזה בצעו חשבון פשוט של הפחתת הקריאה הקודמת מהקריאה הנוכחית. המספר המתקבל הוא הצריכה בחודש הנוכחי. באופן זה בצעו קריאה בסופו של כל חודש וחישוב בהתאם ותוכלו לדעת כמה מ"ק הדיירים של יחידת הדיור צרכו מדי חודש בחודשו.

כדי לחשב את החיוב עבור צריכת המים לדייר – כשאתם מקבלים את חשבון המים שלכם – החשבון הוא עבור כמות המים שנצרכה בסה"כ בביתכם בתקופת החיוב הנוכחית (בד"כ חודשיים) , צריכתו של הדייר כלולה בחשבון זה. בנוסף תוכלו למצוא בדף החשבון את התעריף למ"ק מים לפיו חשבונכם חוייב. כעת פתחו את רישומי קריאות שעון המים של הדייר ובדקו כמה מ"ק נצרכו בסה"כ במשך תקופת החיוב של חשבון המים שקיבלתם, תכפילו בתעריף המים ותקבלו את הסכום לחיוב.

למשל קיבלתם חשבון חיוב עבור החודשים ינואר-פברואר, ברישומים שלכם הדייר צרך בינואר 8 מ"ק מים ובפברואר 11 מ"ק מים . סה"כ הדייר צרך 8+11=19 מ"ק מים בתקופת החיוב הנ"ל. בחשבון מופיע תעריף חיוב 3.067 ש"ח, על כן בצעו חשבון פשוט : 19X3.067 והתוצאה היא הסכום לתשלום.

⇐ התקשרו עכשיו לשאלות בנוגע לשעון מים ולהזמנת התקנה של מד מים: 0525573644

יצירת קשר מהירה

השאירו שם ומספר טלפון ונחזור אליכם בהקדם

אתם לא לבד מול התאגיד

הודות לשנים של ניסיון ועבודה בשיתוף עם תאגידי המים, ביכולתנו לסייע לכם למצוא פתרון בבעיות שמתעוררות מול תאגידי המים. לכן אל תהססו לפנות אלינו - נשמח לעזור.


 

זמינים עבורכם 24/7

התקשרו: 0525573644

 

המומחיות שלנו

√ פתרונות סינון מים וטיהור מים
√ מניעה וטיפול בנזקי אבנית
√ השבחת מים
√ עבודות צנרת
√ עבודות אינסטלציה
√ התקנת שסתום אל חוזר
√ התקנת והחלפת מדי מים